Om GårdenBirgitta berättar,

Holmahult Östergård som vi bor på är mitt föräldrahem.
Hit kom min farmor och farfar omkring år 1900. Det har varit ett traditionellt litet lantbruk så som det sköttes i början på 1900-talet.
Då fanns några mjölkkor och får samt häst.
Här har också varit tillverkning av cementpannor. Min far, yngst i en syskonskara på 12 stycken, var den som fortsatte att bruka gården efter min farfar och farmor från 30-talet och fram till 70-talet då det blev min tur att träda in.
Sedan mitten av 70-talet har Björn och jag haft mjölkkor och sedan 1979 har det även funnits ryafår.

Välkomna på besök!
Vi som jobbar på gården
IMG_0543.jpgBjörn200704_175150_0.jpg
Vi har drivit lantbruk i Holmahult i 35 år med mjölkproduktion i 25 år, kor och får har varit den största verksamheten.
Skogsarbetet har drivits som sedvanlig del på gården för att hålla skogarna produktiva och friska.
Vid hjälp i skogsarbetet användes en bandgående miniskotare, Terri 1020, vilken även andvändes vid entreprenadkörning.
Vi har genom åren hjälpts åt med verksamheten på och utanför gården för att komplettera erfarenhet och kompetens.
Numera är det fåren som håller markerna öppna samt att vi lägger den mesta tiden på grönsaksproduktionen.
2Picture 392.jpg